Дата розміщення:  18.11.2015
Назва повідомлення:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "АТЕК"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00240112
Місцезнаходження емітента:  03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 83
Номер телефону керівника емітента:  0444437436
Електронна поштова адреса:  atek@emitent.net.ua
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «АТЕК» повідомляє про виявлений 18.11.2015 р. факт несвоєчасного розкриття інформації про зміну складу посадових осіб емітента, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.08.2015 р. було припинене провадження в справі 15/181-б про банкрутство ПрАТ «АТЕК». На підставі цього, Наглядовою радою ПрАТ «АТЕК» 01.09.2015 р. були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб емітента, але у зв’язку з тимчасовою відсутністю ключів доступу до особового кабінету інтернет-ресурсу НКЦПФР, а також доступу до інтернет-сайту ПрАТ «АТЕК», інформація не була розміщена своєчасно.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Усенко Ігор Володимирович